Voor scholen havo Carrousel

In 2013 ging een lang gekoesterde wens van veel vo-scholen in vervulling. Dat schooljaar startte een proef met een Carrousel speciaal voor havo-leerlingen. Vierdejaars havo-leerlingen van CSG Augustinus, CSG Wessel Gansfort en H.N. Werkman College deden eraan mee. Vanaf die start blijkt deze Carrousel in een behoefte te voldoen en zijn de reacties positief. Niet voor niets sluiten steeds meer vo-scholen zich aan. In 2016 doen ook leerlingen van Dr. Nassau College, rsg de Borgen en Harens Lyceum eraan mee.

Drie interactieve programma’s

De havo leerlingen bezoeken in februari tweemaal een bedrijf of instelling en in het najaar van 2018 (wanneer ze in havo-5 zitten) bezoeken zij nog een derde bedrijf of instelling. De eerste twee bezoeken geven leerlingen een algemeen beeld van beroepen waarin ze geïnteresseerd zijn. Tijdens het derde bezoeken ontmoeten ze een hbo-stagiair. Die ontvangt de leerlingen op de stagelocatie en vertelt daar over opleiding en studentenleven.

Inzet hbo-stagiairs

De inzet van hbo-stagiairs blijkt een belangrijke succesfactor binnen de havo Carrousel. De hbo-studenten blijken vanuit hun achtergrond en ervaring goede Carrousel-programma’s te kunnen maken. Uit elke evaluatie blijkt dat de havo-leerlingen die ontmoeting interessant en leuk vinden.

Samenwerkingspartners

Bij de havo Carrousel zijn naast de deelnemende vo-scholen ook Hanzehogeschool Groningen en de andere Hogescholen in Noord-Nederland nauw betrokken.