Over vmbo Carrousel

Vmbo Carrousel is een praktische vorm van beroepsoriëntatie. Het is bedoeld voor derde- en vierdejaars vmbo’ers van alle leerwegen. Leerlingen bezoeken samen met medeleerlingen bedrijven en instellingen en doen daar beroepservaring op.

Data eerst volgende bedrijfsbezoeken:

  • 21 tot en met 24 januari 2020 – Oost- Groningen
  • 3 tot en met 5 maart 2020 – Stad Groningen en omstreken

Een Carrousel voor TL of GL leerlingen wordt in één week georganiseerd.  Leerlingen bezoeken in deze Carrousels drie tot vijf bedrijven of instellingen. Dit kunnen bezoeken in de sectoren Groen, Economie, Zorg & Welzijn en/of Techniek. leerlingen geven zelf hun voorkeuren aan.

Bewuster vervolgopleiding kiezen

Leerlingen die deelnemen aan vmbo Carrousel kiezen bewuster voor een beroep en de bijbehorende vervolgopleiding. Ze volgen hun studie met meer enthousiasme, zijn gemotiveerd om hun opleiding af te maken en switchen minder vaak dan medestudenten.

vmbo Carrousel Zorg & Welzijn

In de Carrousel Zorg en Welzijn bezoeken leerlingen gedurende één schooljaar zeven verschillende instellingen. Is een bezoek op locatie niet mogelijk, dan krijgen ze van professionals een gastles op school. De leerlingen maken kennis met zeven werkgebieden binnen de zorg- en welzijnssector.

  • ziekenhuis
  • geestelijke gezondheidszorg
  • kraamzorg
  • kinderopvang
  • ouderenzorg
  • gehandicaptenzorg
  • thuiszorg