Rietveld stoel maken met Carrousel

Leerlingen die meedoen aan de Carrousel geven aan de hand van een beroepenlijst maximaal 5 voorkeuren aan van beroepen waar ze tijdens de Carrousel week willen kijken. Maar sommige leerlingen weten al precies welk beroep ze later willen gaan uitoefenen en als dit beroep niet in de lijst staat wordt dit bezoek op maat geworven.

Zo ook voor een leerling van het Ubbo Emmius uit Veendam. Deze leerling wil later graag meubelmaker worden en meubelmaker Rob Huisman uit Veendam wilde hier graag aan meewerken. Samen met de Carrousel leerling maakte hij een Rietveld stoel en maakte hier een erg leuk filmpje van.