Visie en missie

De scholen die samenwerken binnen Carrousel Groningen & Drenthe hebben een duidelijke visie en missie over loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Carrousel is voor deze scholen een vast onderdeel binnen het schoolprogramma en daarmee willen ze voor hun leerlingen het volgende bereiken:

  • Leerlingen kennis laten maken met beroepen en werkomgevingen.
  • Leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van loopbaancompetenties en het maken van keuzes.
  • De overgang van voortgezet onderwijs naar mbo- of hbo-opleiding zo goed mogelijk voorbereiden.
  • Op het mbo of hbo voortijdig schoolverlaten helpen voorkomen.

 

De scholen in de provincies Groningen en Drenthe kiezen bewust voor een nauwe samenwerking.

  • Activiteiten voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) stemmen ze op elkaar af.
  • Ze brengen samenhang aan tussen de LOB-activiteiten.
  • Ze werken zo optimaal mogelijk samen met regionale instellingen en bedrijven. Door de LOB-activiteiten zo efficiënt mogelijk te organiseren willen ze leerbedrijven niet ‘overvragen’.
  • Ouders worden actief betrokken en zo goed mogelijk geïnformeerd.

 

In ontwikkeling: LOB-basispakket
In de provincie Groningen heeft het bestuurlijk platform VO-MBO een visie op loopbaanoriëntatie en -begeleiding vastgesteld. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk LOB-basispakket voor alle leerlingen en daarin spelen loopbaancompetenties een centrale rol. In de Carrousel Courant leest u er meer over in een interview met projectleider Karin Harmelink en Marianne Volp, lid van het bestuurlijk platform.  Wilt u meer weten over loopbaancompenties? Bekijk dan dit filmpje van Marinka Kuiijpers, lector en bijzonder hoogleraar Leeromgeving en loopbanen in voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs