Ontstaan

In 2005 startte kenniscentrum Calibris, samen met vmbo-scholen in Groningen en Drenthe, de eerste vmbo Carrousel. Op dat moment een geheel nieuwe manier van beroepsoriëntatie die leerlingen de kans biedt om beroepen in het echt mee te maken. De Carrousel was daarmee een antwoord op een groeiend probleem: het aantal voortijdig schoolverlaters op het mbo steeg in die periode zeer sterk. Betere beroepsoriëntatie moest er mede voor zorgen dat leerlingen bewuster een vervolgopleiding kiezen.

 

Carrousel actief in alle sectoren
In de beginjaren was de vmbo Carrousel specifiek gericht op de sector Zorg en Welzijn. Later werden activiteiten uitgebreid naar de sectoren Groen, Techniek en Economie. Na de succesvolle start in Noord-Nederland gingen ook in de rest van Nederland vmbo Carrousels van start. In 2011 startte in Groningen de eerste havo Carrousel. Sinds 1 augustus 2016 is Carrousel Groningen en Drenthe samengegaan door OTP Groningen.

 

Sterk regionaal samenwerkingsverband
Inmiddels is in de provincie Groningen en Drenthe een robuust samenwerkingsverband ontstaan tussen vmbo, mbo, hbo, kenniscentra en een uitgebreid regionaal netwerk van instellingen en bedrijven. Alle Carrousel-activiteiten in Groningen en Drenthe, inclusief de coördinatie daarvan, worden gefinancierd door de deelnemende vmbo-scholen. De bedrijven die leerlingen ontvangen, doen dit geheel op vrijwillige basis.

Innovam automonteurs leerlingen en leermeester