Krachtenbundeling Carrousel en Stichting OTP

Vanaf 1 augustus 2016 sluiten wij, Carrousel Groningen & Drenthe ons aan bij hét trefpunt voor onderwijs en bedrijfsleven: Stichting OTP. We gaan samen verder. Onder één vlag en onder één dak. Door deze krachtenbundeling ontstaat er in Groningen en Drenthe een nóg sterkere verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Onze vmbo en havo Carrousels draaien al 11 jaar met veel succes en dit blijven we doen! Er doen bijna 450 regionale organisaties aan mee en tientallen docenten en decanen van 21 schoollocaties zijn er actief bij betrokken. Met elkaar zorgen we ervoor dat elk schooljaar leerlingen kunnen kennismaken met professionals in de praktijk. Elk jaar zo’n 1.500.

Ook OTP organiseert net als wij activiteiten voor jongeren. Ze regelen gastcolleges op scholen en ze organiseren bijvoorbeeld Checkthebizz voor leerlingen in de derde klas van het voortgezet onderwijs. Met Checkthebizz gaan havo en vwo leerlingen, ter voorbereiding op hun profielkeuze op bezoek bij bedrijven. Ze krijgen rondleidingen en presentaties. En zo krijgen ze een algemeen beeld van wat de bezochte bedrijven doen.

En dat is natuurlijk een perfecte voorbereiding voor een Carrousel. Tijdens een Carrousel maken leerlingen namelijk kennis met beroepen. Ze mogen dan een dagdeel aan het werk. Al die ervaringen helpt ze om een goede keuze te kunnen maken voor een vervolgopleiding. En zitten ze eenmaal op het mbo of hbo: dan kunnen ze via OTP een stage vinden. Want dat doet OTP ook.

Qua bemensing zal Ellen Rozeman na ruim 8 jaar voor Carrousel gewerkt te hebben ons gaan verlaten om haar loopbaan te vervolgen in midden van het land. Jolande Oechies zal overgaan naar het OTP en samen met een nog te benoemen collega Carrousel gaan voortzetten.

Kortom: wij verheugen ons op onze samenwerking met het OTP! Samen kunnen we nog meer in het loopbaan en oriëntatietraject voor jongeren in Groningen en Drenthe gaan betekenen.

Wilt u meer weten? Of wilt u jongeren ontvangen of een gastles geven? Bel, mail of kom langs op onze nieuwe locatie aan de Atoomweg 6b te Groningen.