Carrousel plansysteem

De ‘Carrousel Plantool’ is een het planningssysteem waar alle Carrouselbezoeken centraal worden verzameld en geregistreerd. Deelnemende leerlingen krijgen via hun school een inlogcode en uitleg. En ook bedrijven die meedoen aan de Carrousel kunnen via deze plantool het programma van het Carrouselbezoek invoeren zodat leerlingen weten wat ze gaan doen tijdens het Carrouselbezoek.

Klik hier om naar de Plantool te gaan.